Web Sitesi Kullanıcı Gizlilik Politikası


Bu internet sitesi, DC Otelcilik Turizm Gıda ve Film Prodüksiyon San. Tic. Ltd. Şti. (Şirket olarak anılacaktır) tarafından, Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) kanunları çerçevesinde yönetilmektedir. Bu sitenin kullanımıyla ilgili meydana gelebilecek tüm uyuşmazlıklarda, T.C. mahkemeleri yetkilidir.

Otomatik Olarak Kaydedilen Bilgiler
Sitemizi ziyaret eden kişilerin "domain" ve "IP" adresleri otomatik olarak kaydedilmektedir. Bu bilgiler, sizi kişisel olarak tanımlamamakta, sadece siteye girmek için kullanılan bilgisayarın bilgilerini içermektedir. Bu bilgiler, sitenin, Dünya'nın neresinden ve hangi amaçlarla kullanıldığını gösterdiğinden, sitemizin kapsam alanını belirlememiz ve sitenin kullanım amaç ve şekillerini daha iyi anlayabilmemiz için yapılan analizlerde kullanılmaktadır.

Çerez Dosyaları
Çerez adı verilen dosyaların bilgisayarınıza yüklenmesini engellemek istiyorsanız, internet yazılımınızda gerekli ayarları yapınız. Bilgisayarınıza kaydedeceğimiz kek türü dosyalar, belirli bir süre sonra işlevini yitirecektir. Bazı durumlarda, çerezleri engellemek, bazı sitelerin işlevlerini azaltabilmekte ya da onlara ulaşımı engelleyebilmektedir.
Bilgisayarınıza çerez dosyalarını, sitemize gelecekte yapacağınız ziyaretlerinizde sizleri tanıyabilmek için kaydediyoruz. Bu bilgi, sizin ilgi alanlarınızla ilgili detayları da içerdiği için, bizim sizi sitenin içinde daha kolay yönlendirmemizi ve aradığınız bilgiyi daha kolay bulmanıza yardım etmemizi sağlamaktadır.

Veri Toplanması ve Kullanımı
Bu site üzerinden bilgi talep ettiğinizde, sizinle ilgili bazı kişisel bilgilere ihtiyaç duyulur. Bize e-posta yolladığınızda ya da düzenli ücretsiz bilgi için abone olduğunuzda, sizin e- posta adresinize, adınıza ve telefon numaralarınız gibi diğer bazı kişisel tanımlayıcı bilgilerinize ihtiyaç duyarız. İş bulma ile ilgili hizmet ya da ürün talep ederseniz, eğitim, iş geçmişi, aile ve finansal detaylar gibi sizinle ilgili bazı kişisel tanımlayıcı bilgilere ihtiyaç duyarız. Kişisel bilgileriniz, talep ettiğiniz bilgi, mallar, ürünler ve hizmetlerin sağlanması için kullanılacaktır.

Eğer çok özel kişisel bilgi talep edersek, bu bilginin alınması ve kullanımını, veri saklama ve gizliliği konusunda yürürlükteki yasalarla tam bir uyum içerisinde yapmayı garanti ederiz. Siteye gönderilen ve kişisel bilgileriniz dışında kalan bütün malzemelerin, yazışmaların veya bilgilerin GİZLİ ve bir FİKRİ ÜRÜN OLMADIKLARI addolunacak ve Şirket’ın malı haline geleceklerdir. Şirket bu bilgileri, her ne olursa olsun her türlü amaç için, bilgilerin içinde bulunan her türlü fikir, kavram, know-how veya tekniklerin kullanılması da dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kullanabilir. Şirket, bu bilgileri her zaman ve herhangi bir medyada çoğaltabilir, teşhir edebilir, aktarabilir, yayımlayabilir veya yayınlayabilir.

Açıklama ve Ziyaretçi Tercihi
İstediğiniz zaman abonelikten ayrılabilir ya da siteden çekilebilirsiniz. Bilgilerinizi ne şekilde kullanabileceğimizi belirtmiş olmamıza rağmen siteden çekilmek isterseniz, bu işlem için, e-posta ya da mektup göndererek talepte bulunabilirsiniz.

Çocuklar
Şirket, çocukların gizlilik ihtiyaçlarını korumaya özellikle dikkat etmekte, ebeveyn ve gözetmenlere, çocuklarının internetteki faaliyetleri ve ilgi alanları konusunda aktif rol almaları için teşvik etmektedir. Şirket, 13 yaşından küçük hiç bir çocuktan, farkında olarak, bilgi toplamaz ve sitesini, 13 yaşından küçük çocukların kullanımını hedeflemek için tasarlamaz.

Güvenlik
Şirket olarak, kontrolümüz altındaki tüm kişisel bilgilerin güvenliği için, bilgi depolama ve korunması ile ilgili tüm kanunlara tam olarak uyumlu güvenlik politikaları, kuralları ve gerekli teknik sistemleri oluşturduk. Güvenlik sistemlerimiz, yetkisiz giriş, uygunsuz bilgi kullanımı ve açıklanması, yetkisiz bilgi değiştirilmesi, kanunsuz yok etme ya da kaza sonucu kayıp olma olaylarını engellemek amacıyla oluşturulmuştur.

Diğer Sitelere Verilen Bağlantılar
Zebra Lounge web sitesi, bazen size bilgi ve kolaylık sağlamak için başka web sitesine bağlantılar verebilir. Bu bağlantıları takip ederseniz, Zebra Lounge web sitesini terk etmiş olursunuz. Zebra Lounge, o sitelerin, kendi sitesininkinden farklı olması mümkün olan içerikleri ve gizlilik ilkeleri üzerinde kontrole sahip değildir. Zebra Lounge, başka web sitelerine uygunluk onayı vermemekte ve temsil etmemektedir. Zebra Lounge Gizlilik Beyanı, Zebra Lounge'dan bağımsız başka web sitelerine vereceğiniz kişisel bilgilerinizi kapsamamaktadır. Kişisel bilgilerinizi herhangi bir şirkete vermeden önce, o şirketin gizlilik ilkesini gözden geçirmeniz konusuna özellikle dikkatinizi çekeriz.

www.zebralounge.com.tr internet sitesi Pürtelaş Hasan Efendi Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No:39 İç Kapı No:1 34427 Karaköy - Beyoğlu / İstanbul / TÜRKİYE adresinde mukim DC Otelcilik Turizm Gıda ve Film Prodüksiyon San. Tic. Ltd. Şti.’ne aittir. Zebra Lounge web sitesinde çeşitli bilgi, ürün ve hizmetler sunulmaktadır. Zebra Lounge, zaman zaman Web Sitesi Gizlilik Beyanı Şartları’nı revize edebilir. Bu siteyi kullanırken, herhalükarda Zebra Lounge tarafından konulacak yeni şart ve kurallara kayıtsız şartsız uyacağınızı kabul etmektesiniz.

Son güncelleme tarihi 17.01.2022
2022 DC Otelcilik Turizm Gıda ve Film Prodüksiyon San. Tic. Ltd. Şti.
Bütün Hakları Saklıdır.

 


Çerez Politikası

KVKK Aydınlatma Metni 

Web sitemiz, https://www.zebralounge.com.tr (Bundan böyle "site" olarak anılacaktır.) çerezleri ve diğer benzer teknolojileri (Bundan böyle "çerezler" olarak anılacaktır) kullanmaktadır. Çerezler, etkileşimde olduğumuz üçüncü taraflardan da gelebilir. Bu dökümanda size çerez kullanımımız ile ilgili 6698 Sayılı Kişisel Verilerin korunması Kanunu (KVKK) ve Avrupa Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) kapsamında detaylı bilgi vereceğiz.

 1. Çerez Nedir?
  Çerez, bu web sitesinin sayfalarıyla birlikte gönderilen ve tarayıcınız tarafından bilgisayarınızın sabit sürücüsünde veya başka bir cihazda saklanan küçük, basit bir dosyadır. Burada saklanan bilgiler bir sonraki ziyaret sırasında sunucularımıza veya ilgili üçüncü tarafların sunucularına iletilebilir.
 2. Açık Rıza
  Web sitemizi ilk kez ziyaret ettiğinizde, size çerezler hakkında bir açıklama içeren pencere göstereceğiz. "Çerez Aydınlatma Metni" Düğmesini tıkladığınızda, burada açıklandığı gibi, açılır pencerede seçtiğiniz çerezlerin ve eklentilerin kategorilerini inceleyebilirsiniz. Çerez kullanımını tarayıcınız üzerinden devre dışı bırakabilirsiniz, ancak web sitemizin çalışması için gerekli zorunlu çerezler etkili olmaya devam edecektir. Eğer bunu da istemiyorsanız siteyi ziyareti sonlandırmalısınız.
 3. Çerezler
  1. Zorunlu(Fonksiyonel) Çerezler:
   Bazı çerezler, web sitesinin belirli bölümlerinin düzgün çalışmasını ve kullanıcı tercihlerinizin bilinmesini sağlar. İşlevsel çerezler yerleştirerek web sitemizi ziyaret etmenizi kolaylaştırıyoruz. Bu çerezleri açık rızaya gerek duymaksızın Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5/2-e ve f uyarınca Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak kullanıyoruz. Aydınlatma metnimizin 5. maddesinde mevcut çizelgelerde hangi zorunlu çerezleri kullandığımızı göstermekteyiz.
  2. Analitik Çerezler (Kitle Ölçümü):
   Kullanıcılarımız için web sitesi deneyimini optimize etmek için analitik çerezler kullanıyoruz. Bu analitik çerezler ile web sitemizin kullanımı hakkında bilgi ediniyoruz. Analitik çerezler yerleştirmek için açık rızanıza gerek duyuyoruz.
  3. Reklam Çerezi:
   Bu sitede reklam çerezi kullanmıyoruz
  4. Sosyal Medya Düğmeleri:
   Bu sitede sosyal medya çerezleri kullanmıyoruz.
 4. Sitemizde Kullanılan Çerezler
  1. Zorunlu Çerezler
   Çerez tercihlerinizi kaydetmek için ve sitenin çalışabilmesi için iki adet çerez kullanıyoruz.
  2. Google Analytics
   İstatistik için Google Analytics kullanıyoruz. Detaylı Bilgi
 5. Haklarınız
  Veri Sorumlusu tarafından verilerinizin işlendiği ve Veri Sorumlusunun verilerinizi veri sorumlusu sıfatı ile işlediği ölçüde kişisel verileriniz bakımından aşağıda bulunan haklara sahipsiniz:
  1. Herhangi bir kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme;
  2. Kişisel verilerinizin işlenme faaliyetlerine ilişkin olarak bilgi talep etme;
  3. Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını öğrenme;
  4. Kişisel verilerin yurt içinde veya yurt dışında üçüncü kişilere aktarılmış olması durumunda bu kişileri öğrenme;
  5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme;
  6. Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması veya Şirket’in söz konusu verileri işleyebilmek için hukuki dayanağı veya meşru menfaatinin bulunmaması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme;
  7. Şirket’ten, yine Şirket tarafından yetkilendirilen ve kişisel verileri işleyen üçüncü kişilerin bu bölüm kapsamındaki haklarınıza saygı duymasını sağlamasını talep etme;
  8. Kişisel verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla işlenmesi sonucu ortaya çıkabilecek aleyhte sonuçlara itiraz etme
  9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme.
  10. Veri sorumlusuna Başvuru - Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Veri Sorumlusunun fiziki adresine adresine yazılı olarak veya üyeliğinizin teyit edildiği elektronik posta üzerinden elektronik posta adresimize iletebilirsiniz.
 6. Çerezleri Devre Dışı Bırakma
  Web sitemize ilk giriş yaptığınızda hazırladığımız alt yapı ile siz izin verene kadar zorunlu çerezler dışında kalan çerezlerin engellenmesini sağlıyoruz. 
  Bununla birlikte internet tarayıcınızı çerezleri otomatik veya manuel olarak silmek için kullanabilirsiniz. Ayrıca belirli çerezlerin yerleştirilemeyeceğini de belirtebilirsiniz. Başka bir seçenek, internet tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek her çerez yerleştirildiğinde bir mesaj almanızı sağlamaktır. Bu seçenekler hakkında daha fazla bilgi için lütfen tarayıcınızın Yardım bölümündeki talimatlara bakın. Tüm çerezler devre dışı bırakılırsa web sitemizin düzgün çalışmayabileceğini lütfen unutmayın.

  Bazı tarayıcılardan çerezlere ilişkin ayarları yapabilmeniz adına bağlantılar aşağıdaki gibidir:

  Adobe Analytics
  https://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html

  Google Ads
  https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=tr

  Google Analytics
  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

  Google Chrome
  https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=tr

  Internet Explorer
  https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

  Mozilla Firefox
  https://support.mozilla.org/tr/kb/cerezler-web-sitelerinin-bilgisayarinizda-depoladi?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

  Opera
  https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/#cookies

  Safari
  https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac

Veri Sorumlusu Bilgileri Çerez Aydınlatma Metni ve bu bildirimle ilgili sorularınız ve / veya yorumlarınız için lütfen aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak bizimle iletişime geçin:

Veri sorumlusu: DC Otelcilik Turizm Gıda ve Film Prodüksiyon San. Tic. Ltd. Şti.
E-posta adresi: info@zebralounge.com.tr
Adresi: Pürtelaş Hasan Efendi Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No:39 İç Kapı No:1 34427 Karaköy - Beyoğlu / İstanbul / TÜRKİYE